فیلتر

دستگاه 64 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR5464-4KS2

قیمت 42,500,000 تومان
0
دستگاه 64 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR5464-4KS2 مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 32 کانال NVR داهوا 12مگاپیکسل مدل DHI-NVR5432-4KS2

قیمت 31,000,000 تومان
0
دستگاه 32 کانال NVR داهوا 12مگاپیکسل مدل DHI-NVR5432-4KS2 مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 32 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR5232-4KS2

قیمت 20,900,000 تومان
0
دستگاه 32 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR5232-4KS2 مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 16 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR4216-4KS2/L

قیمت 10,900,000 تومان
0
دستگاه 16 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR4216-4KS2/L مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 16 کانال NVR داهوا 12 مگاپیکسل مدل DHI-NVR2116HS-I2

قیمت 9,350,000 تومان
0
دستگاه 16 کانال NVR داهوا 12 مگاپیکسل مدل DHI-NVR2116HS-I2 مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 8 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR4108HS-4KS2/L

قیمت 7,550,000 تومان
0
دستگاه 8 کانال NVR داهوا 4K مدل DHI-NVR4108HS-4KS2/L مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 8 کانال NVR داهوا 12 مگاپیکسل مدل DHI-NVR2108HS-I2

قیمت 7,480,000 تومان
0
دستگاه 8 کانال NVR داهوا 8مگاپیکسل مدل DHI-NVR2108HS-I2 مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 4 کانال NVR داهوا 12 مگاپیکسل مدل DHI-NVR2104HS-I

قیمت 6,900,000 تومان
0
دستگاه 4 کانال NVR داهوا 12 مگاپیکسل مدل DHI-NVR2104HS-I مناسب ضبط باکیفیت عالی تصاویر دوربین‌ مداربسته IP ادارات، اماکن تجاری و مسکونی

دستگاه 16 کانال NVR شبروز

قیمت 4,760,000 تومان
0
دستگاه 16 کانال NVR شبروز