فیلتر

آداپتور سوییچینگ صنعتی 30 آمپر ۱۲ ولت

قیمت 675,000 تومان
0
نوع آداپتور: سوئیچینگ کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 30 آمپر ولتاژ خروجی: 12V تعداد خروجی: 3 حداکثر جریان خروجی: 30A

آداپتور سوییچینگ صنعتی 20 آمپر ۱۲ ولت

قیمت 540,000 تومان
0
نوع آداپتور: سوئیچینگ کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 20 آمپر ولتاژ خروجی: 12V تعداد خروجی: 3 حداکثر جریان خروجی: 20A قابلیت تغییر ولتاژ: ندارد

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱5 آمپر ۱۲ ولت

قیمت 465,000 تومان
0
نوع آداپتور: سوئیچینگ کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 15 آمپر ولتاژ خروجی: +12V DC 15A تعداد خروجی: 4 حداکثر جریان خروجی: 15A

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱۰ آمپر ۱۲ ولت

قیمت 345,000 تومان
0
نوع آداپتور: سوئیچینگ کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 10 آمپر ولتاژ خروجی: 12V DC تعداد خروجی: 2 حداکثر جریان خروجی: 10A

آداپتور لپ تاپی ۵ آمپر ۱۲ ولت

قیمت 292,500 تومان
0
نوع آداپتور: لپ‌تاپی کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 5 آمپر ولتاژ خروجی: 12V DC تعداد خروجی: 1 حداکثر جریان خروجی: 5A

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۵ آمپر ۱۲ ولت

قیمت 237,000 تومان
0
نوع آداپتور: سوئیچینگ کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 5 آمپر ولتاژ خروجی: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 5 آمپر تعداد خروجی: 1

آداپتور لپ تاپی 2 آمپر 5 ولت

قیمت 210,000 تومان
0
نوع آداپتور: لپ‌تاپی کاربری: تبدیل برق شهری به برق 5 ولت 2 آمپر ولتاژ خروجی: 5 تعداد خروجی: 1 حداکثر جریان خروجی: 2A

آداپتور لپ تاپی 2 آمپر 12 ولت

قیمت 90,000 تومان
0
نوع آداپتور: لپ‌تاپی کاربری: تبدیل برق شهری به برق 12 ولت 2 آمپر ولتاژ خروجی: 12 تعداد خروجی: 1 حداکثر جریان خروجی: 2A